Senin, 04 Januari 2010

Latar Belakang MAIS Cilacap

Merebaknya fenomena kesyirikan dan amalan-amalan ibadah yang menyelisihi sunnah serta keterpurukan akhlak dan moral di tengah-tengah masyarakat, maka dipandang perlu untuk pembinaan generasi muda melalui institusi pendidikan yang diharapkan akan lahir melalui institusi ini generasi muda Islam yang mampu memahami ajaran agamanya secara menyeluruh, berakhlak serta berkepribadian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tujuan inilah yang melatarbelakangi berdirinya Ma’had Ali Imam Syafi'i (MAIS), yang mempunyai visi & misi :
< Meninggikan kalimat tauhid
< Menebarkan da’wah islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah.
< Mencetak kader dan generasi yang berkepribadian dan berakhlak Islami serta tangguh dan handal dalam menyeru dakwah Islam dengan dukungan ilmu-ilmu syar’i dan bahasa Arab yang cukup memadai.

Sekilas Pandang MAIS Cilacap

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Islam Ma’had Ali Imam Syafi’i (MAIS) merupakan sebuah institusi formal setara S1 (Strata Satu) dengan program akselerasi 3 tahun kuliah dan 1 tahun masa pengabdian. Lebih satu dasa warsa MAIS berkiprah dalam membina dan melahirkan generasi berkepribadian islami. Berdiri pada bulan Muharrom 1416 H (Juni 1995) di kota Cilacap Jawa Tengah (100 m dari terminal), MAIS dengan dukungan fasilitas yang memadai serta tenaga yang profesional di bidangnya menawarkan suasana yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengajar.